Λ.Καποδιστρίου 94, Φιλοθέη
210 6890611 - 210 2712730

ΣΚΥΛΟΙ - ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ - TRIXIE

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE SOFT SNACK BOUNCIES

€1,93

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE SOFT SNACK BAFFOS

€1,93

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE SOFT SNACK BONIES

€1,93

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE CHOCOLATE DROPS

€2,29

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE MILK DROPS

€2,29

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE BACON STRIPS

€3,16

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO CHICKIES

€4,48

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO SWEET POTATO CHICKEN

€4,98

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO RICE CHICKEN BALLS

€3,16

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO CHICKEN FLAGS

€4,79

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO CHICKEN COINS

€4,07

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO CHICKEN TENDERS

€4,02

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO CHICKEN FILETS

€4,79

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO CHICKEN BITES

€4,02

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO CHICKEN PASTA

€4,62

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO CHICKEN DRUMSTICKS

€4,07

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO CHEESE CHICKEN STRIPES

€4,48

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO APPLE CHICKEN

€5,39

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO DUCKY STRIPES

€4,48

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO RICE DUCK BONES

€3,66

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO RICE DUCK BALLS

€3,16

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO DUCKIES

€4,48

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO DUCK COINS

€3,66

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO DUCK BITES

€3,66

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO CRISPY DUCK

€4,98

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO DUCKINOS

€4,02

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO RABBIT STICKS

€4,98

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO RABBIT DRUMSTICKS

€4,48

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO RABBIT CUBES

€4,98

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO LAMP CHICKEN BAGELS

€4,98

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO LAMP STRIPES

€4,89

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO LAMP BITES

€4,79

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO BEEF COINS

€4,98

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO BUFFALO STICKS

€4,29

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO FISHIES

€4,48

ΛΙΧΟΥΔΙΑ TRIXIE PREMIO FISH CHICKEN WRAPS

€5,39
BACK TO TOP